Συνεκμετάλλευση

Στα πλαίσια της συνεργασίας-συνεκμετάλλευσης με την επιχείρησή σας, ερχόμαστε στο χώρο σας και έπειτα από εκτίμηση μας, μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας στον χώρο της ψυχαγωγίας και παροχής υπηρεσιών με κερματοφόρα παιχνίδια, τοποθετούμε μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας.

Πλήρης τεχνική υποστήριξη εντός 24 ωρών, από το έμπειρο τεχνικό μας επιτελείο, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της επιχείρησής σας.

Αυξήσετε το μηνιαίο σας εισόδημα αλλά και τις παροχές της επιχείρησής σας προς τους πελάτες σας χωρίς να επενδύσετε κεφάλαιο.

Άμεσα καθαρά νόμιμα έσοδα με ποσοστά επί του τζίρου των παιχνιδιών χωρίς κάποια δίκη σας υποχρέωση.

Η μεταφορά και η εγκατάσταση των παιχνιδιών γίνεται με δίκη μας μέριμνα και έξοδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.